Genetická konference GSGM 2014
24.-26. září 2014, Průhonice
„Za vším hledej genetiku aneb Žijeme v genetické éře“
 
Úvodní slovo
Důležité termíny a konferenční poplatek
Místo konání
Organizační výbor a kontakty
Hlavní přednášející
Cena GSGM a ceny za nejlepší studentské prezentace
Program konference
Registrace
Instrukce pro prezentující
Doprava a ubytování
Turistické informace
Sponzoři
Ke stažení
 
 
Úvodní slovo
Genetická společnost Gregora Mendela vás zve ve dnech 24.-26. září 2014 do krásného prostředí konferenčního centra FLORET v Průhonicích u Prahy na tradiční setkání českých a slovenských vědců a zájemců o genetiku a molekulární biologii různých organizmů. Snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci širokému okruhu zájemců a zejména pak mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům. Na programu tedy budou nejen zvané plenární přednášky významných odborníků z vysokých škol a akademických pracovišť, ale i kratší přednášky a tradiční prezentace formou plakátových sdělení. Konference připomene též 55. výročí založení katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Je tudíž vhodnou příležitostí pro všechny absolventy katedry a příbuzných oborů PřF UK v Praze k uskutečnění přátelských setkání a obnovení dřívějších či zapomenutých kontaktů. Konference je určena všem zájemcům bez ohledu na členství v GSGM. Pro doktorandy a magisterské studenty je to skvělá příležitost, jak představit výsledky své práce širší vědecké komunitě!
 
Důležité termíny a konferenční poplatek
Datum konání konference: 24.-26.9.2014
Otevření registrace: registrace otevřena, registrujte se on-line
Témata plenárních přednášek budou zveřejněna do 11.4.2014
Konečný termín pro zaslání abstraktů byl posunut do 15.7.2014
Ukončení registrace: 15.7.2014
Konečný program konference bude zveřejněn do 15.9.2014
Konferenční poplatek:

 
  Úhrada do 15.7.2014 Úhrada do 7.9.2014 Úhrada přímo na místě
Studenti 1900 Kč (cca 70 EUR) 2100 Kč (cca 80 EUR) 2500 Kč (cca 90 EUR)
Ostatní účastníci 3200 Kč (cca 120 EUR) 3400 Kč (cca 130 EUR) 3900 Kč (cca 150 EUR)

Konferenční poplatek zahrnuje kromě vlastní účasti na přednáškách sborník a další konferenční materiály a dále občerstvení (drobné občerstvení při přestávkách na kávu během celé konference, obědy 25. a 26.9.2014, slavnostní večeři/raut 25.9.2014).

Konferenční poplatek je nutné uhradit v Kč, platbu je možné provést bankovním převodem nebo kartou.
Platba kartou (preferovaný způsob platby) je možná po registraci a následném vstupu do systému v pravém horním rohu této stránky po zadání registračního čísla (login) a hesla. Registrační číslo a zvolené heslo obdrží registrovaní účastníci v automatickém potvrzovacím e-mailu. Systém používá bezpečnou platební bránu České spořitelny a.s.

Udaje pro platbu převodem jsou následující:
Banka: Česká spořitelna a.s., číslo účtu #: 434096329/0800, IBAN: CZ67 0800 0000 0004 3409 6329, SWIFT: GIBACZPX
Adresa banky: Masarykovo nam. 35/4, Říčany, 251 01, Česká republika
Majitel účtu: Biologicals s.r.o., Šrámkova 315, Říčany, 251 01, Česká republika
Pro identifikaci platby je nezbytné vložit variabilní symbol, kterým je Vaše registrační číslo (120XXXXX) a Vaše jméno do zprávy příjemci.
Plátce platí všechny bankovní poplatky (bankovní kód "OUR")

Registrace je závazná, refundace konferenčního poplatku možná není, záměna registrovaného účastníka jiným však po dohodě s organizátory konference možná je.

Přihlašovací údaje pro on-line zadávání abstraktů a editování registračního formuláře obdrží účastníci konference při elektronické registraci. Abstrakt je možné vložit současně s registrací.
Abstrakt je nutné připravit k přednášce i k posterové prezentaci a musí mít předepsanou formu. Instrukce pro tvorbu abstraktu jsou součástí on-line registračního formuláře.
 
Místo konání
FLORET vzdělávací a informační centrum, Květnové náměstí 391, Průhonice (mapa).

 
Organizační výbor a kontakty
Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
RNDr. Marie Kočová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
RNDr. Dana Holá, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
RNDr. Jan Nešvera, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze
RNDr. Olga Rothová, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK v Praze
RNDr. Karel Zelený, CSc., M.G.P. s.r.o. Zlín

Kontaktní adresa: gsgm2014@biologicals.cz
 
Hlavní přednášející
Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.): Chromosomová genomika odhaluje tajemství složitých genomů rostlin

Doc. Juraj Gregáň, Ph.D. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Novel S. pombe proteins required for proper segregation of chromosomes during meiosis

RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.): Co nám říkají pohlavní chromozómy rostlin o našem osudu?

RNDr. Martina Putzová, Ph.D. (DNA laboratoř GENNET, s.r.o.): Využití NGS v preimplantační a prenatální diagnostice

Mgr. Zuzana Storchová, Ph.D. (Max Planck Institute of Biochemistry): Komplexní změny v buňkách s abnormálním počtem chromozómů

Doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.): Myší vejce a RNA interference

RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. (Ústav hematologie a krevní transfúze): Záludnosti protinádorové DNA vakcinace

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. (Forenzní DNA Servis s.r.o.): Čtvrtstoletí identifikační genetiky: možnosti, přednosti, úskalí a neřešené problémy

Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Historie genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

 
Cena GSGM a ceny za nejlepší studentské prezentace
Výbor GSGM vyhlásil u příležitosti konání konference 5. ročník Soutěže o cenu GSGM pro mladé vědecké pracovníky za významný přínos v oblasti genetiky a molekulární biologie. Podmínky soutěže a veškeré relevantní informace najdete na stránce GSGM. Cena je dotována společností M.G.P. s.r.o. Zlín finanční částkou 2000 EUR.

Kromě této ceny budou na konferenci vybrány a finančně oceněny tři nejlepší postery/přednášky studentů nebo mladých vědeckých pracovníků do 35 let (1. místo = 5.000,- Kč, 2. místo = 3.000,- Kč, 3. místo = 1.000,- Kč). Oceněné příspěvky budou vybrány na návrh odborné posuzovatelské komise, kterou výbor společnosti k tomuto účelu ustaví přímo na konferenci. Vyhlášení vítězů této soutěže a předání cen proběhne na závěr konference.


Sponzor ceny GSGM pro mladé vědecké pracovníky


 
Program konference
Program konference NOVÉ !
Upřesněný předběžný program bude zveřejněn do 30.6.2014
Konečný program konference bude zveřejněn do 15.9.2014

 
Registrace
Registrujte se on-line, registrace je otevřena !
 
Instrukce pro prezentující
Forma prezentace:
V registračním formuláři bude možné zvolit formu prezentace přednáškou nebo posterem. Organizátoři konference si vyhrazují právo v případě potřeby požádat autory některých příspěvků o změnu formy prezentace. Jeden registrovaný účastník může přihlásit maximálně dva příspěvky, v nichž bude hlavním prezentujícím autorem (na dalších příspěvcích může být spoluautorem).
K přednášce i k posterové prezentaci je nutné připravit abstrakt, který může být v češtině, slovenštině nebo angličtině. Totéž platí pro vlastní poster nebo přednášku.

Abstrakty:
Abstrakty mohou mít pouze textovou podobu (bez obrázků a tabulek). Minimální rozsah abstraktu je 1500 znaků včetně mezer, maximální rozsah je 2500 znaků včetně mezer bez nadpisu, jmen a pracovišť autorů, ale včetně citací a poděkování. Používání citací se pokud možno snažte vyhnout, případně je uveďte přímo v textu ve zkrácené podobě (např. Novák et al., Nature 895:159-163, 2012).

Přednášky:
Délka zvaných (plenárních) přednášek je maximálně 45 min včetně prostoru pro diskuzi.
Délka ostatních přednášek je maximálně 15 min + 5 min na diskusi.
Prezentace musí být připraveny ve formátu ppt, pptx nebo pdf.  Musí být dodány nejpozději před zahájením příslušného přednáškového bloku (doporučujeme je však dodat už dříve, aby bylo možno včas vyřešit případné technické/grafické problémy).

Postery:
Předepsaný formát posteru je A0 (841 x 1189 mm), na výšku.
V programu konference budou vyhrazeny časové bloky pro posterové sekce, při nichž je nutná osobní přítomnost prezentujícího autora u příslušného posteru. Instalace posterů musí proběhnout nejpozději 30 min před začátkem příslušné posterové sekce. Nezbytné technické potřeby pro pověšení posterů budou k dispozici na místě.

 
Doprava a ubytování
Ubytování si každý účastník konference zajišťuje sám a není v ceně konferenčního poplatku (s výjimkou zvaných přednášejících). Bydlet je možné přímo v místě konání konference, tj. v tříhvězdičkovém hotelu FLORET. V Průhonicích se nacházejí i další hotely: tříhvězdičkové hotely Parkhotel Průhonice, hotel Tulipán či hotel Magnolia. Ubytovat se v těsné blízkosti místa konání konference lze i v menším rodinném Penziónu Pod Zámkem či v penziónu Coloseum. Mnoho dalších možností ubytování je v Praze. Levnější a dopravně snadno dostupnou možnost ubytování nabízí např. vysokoškolská kolej Volha.

Autobusové spojení z Prahy:
Po příjezdu do Prahy použijte metro linky C, směr Háje, výstupní stanice Opatov (z Hlavního nádraží, nádraží Holešovice a autobusového nádraží Florenc jede linka C přímo, ze Smíchovského nádraží a autobusového nádraží Na Knížecí je nutno na Florenci přestoupit z linky metra B). Ze stanice Opatov (po výstupu z metra použijte poslední schody po pravé straně) jedou přímo k místu konání konference (zastávka Průhonice) autobusové linky 363 a 385. Jízda z Opatova trvá přibližně 15 minut, autobusy jezdí během dne v cca 30-minutových (linka 363) či 60-minutových (linka 385) intervalech.
Praha a příměstské obce jsou v rámci Pražské integrované dopravy rozděleny do několika tarifních pásem, Průhonice se nacházejí v pásmu 1, stanice metra Opatov v pásmu 0/B, většina vnitřní Prahy v pásmu P. Cena jízdenek se liší v závislosti na počtu pásem a délce jízdy. Z většiny pražských vlakových a autobusových nádraží se až do Průhonic dostanete za 45 min až hodinu, musíte však použít jízdenku v ceně 40 Kč, protože pásma P a 0/B se společně počítají jako čtyři pásma. Totéž platí pro účastníky ubytované na vysokoškolské koleji Volha (dvě stanice autobusem č. 177 od stanice metra Opatov). Pražští účastníci konference, kteří mají základní tramvajenku platnou pro pásma P a 0, si mohou přímo u řidiče autobusu dokoupit jízdenku do Průhonic v ceně 12 Kč.

Automobilové spojení:
Při příjezdu po dálnici D1 (směrem z Brna i z Prahy) použijte výjezdu č. 6, sledujte směrovky na Průhonice. Ulice Uhříněveská vás navede přímo na Květnové náměstí . Parkování pro účastníky konference (bez ohledu na ubytování) je zajištěno v uzavřeném areálu konferenčního centra FLORET za poplatek 30,- Kč na den.


 
Turistické informace
Průhonice jsou malá obec (přibližně 3000 obyvatel) nacházející se cca 6 km od jihovýchodního okraje Prahy. Sousední obec Čestlice je součástí mikroregionu Ladův kraj, malebného krajinného celku plného lesů, luk, polí, rybníků a potoků, mezi kterými jsou rozloženy menší vesnice a městečka s různými historicky zajímavými památkami. I přes blízkost dálnice D1 zůstávají Průhonice zelenou oázou klidu v těsné blízkosti hlavního města Prahy.

Mezi turisticky nejvýznamnější zajímavosti přímo v Průhonicích patří především národní kulturní památka I. kategorie Průhonický park, evropský unikát zařazený na seznam památek UNESCO. Park založil r. 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca jako přírodně krajinářskou kompozici, kde se střídají porosty a skupiny stromů a keřů (v parku roste přibližně 1600 různých druhů dřevin) s průhledy přes luční plochy, rybníky, potoky a jejich slepá ramena. Park je známý i svojí sbírkou mnoha druhů a kultivarů rododendronů a rozsáhlým alpinem. Jeho celková rozloha je 250 hektarů, délka parkových cest je přibližně 23 km. Na severním okraji parku se nachází novorenesanční zámek s románským kostelem Narození Panny Marie. Ve většině prostor zámku sídlí Botanický ústav AV ČR, v.v.i., některé místnosti a kostel jsou však přístupné veřejnosti.

V Průhonicích sídlí dále i Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., jehož součástí je Dendrologická zahrada. Ta byla založena na ploše 73 hektarů v sedmdesátých letech 20. století a v r. 1991 byla zpřístupněna veřejnosti. V zahradě roste téměř 8000 druhů rostlin. Sbírky rododendronů, okrasných jabloní, šeříků, tavolníků, růží, stejně jako sbírky jehličnanů (borovice, smrky) patří mezi nejbohatší v ČR. Pokusné a sbírkové výsadby jsou vhodně zakomponovány do celkového okrasně-krajinářského vyznění prostoru. Pro zájemce o návštěvu Dendrologické zahrady bude zajištěna exkurze.

Vyznavači vodních sportů mohou navštívit velký aquapark Aquapalace Praha, který se nachází v rámci obchodní a zábavní zóny mezi Průhonicemi a Čestlicemi a je dostupný pěšky z místa konference.

 
Sponzoři
        GENERÁLNÍ
SPONZOR

 
      ZLATÝ
SPONZOR
      STŘÍBRNÝ
SPONZOR
   
 
 STŘÍBRNÝ
SPONZOR
    STŘÍBRNÝ
SPONZOR
      STŘÍBRNÝ
SPONZOR
      SPONZOR

 
Ke stažení
Mapa centra Průhonic
Program konference - bude postupně doplňován