27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
27th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology
„Mikroorganismy na prahu 21. století“, 7. – 9. 9. 2016, Hotel ILF, Praha Microorganisms on the threshold of the 21st century, September 7 – 9, 2016, Hotel ILF, Praha, Czech Republic
 
Tématické zaměření (Topics)
Registrace a zadávání abstraktů (Registration and abstract submission)
Odborný program (Programme)
Zvaní řečníci (Invited speakers)
Ceny za nejlepší příspěvek (Awards)
Pořadatel a výbory konference (Boards)
Ubytování (Accommodation)
Místo konání (Venue)
Informace pro platbu (Payment information)
Sponzoři (Sponsors)
Společenský program (Social programme)
 
 
Tématické zaměření (Topics)
Výroční kongres ČSSM je věnovaný všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a příbuzných oborů.

Leták ke stažení
 
Kongres bude hodnocen příslušnými kredity ČLK - Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
 
Obecná mikrobiologie, fyziologie mikroorganismů, biotechnologie, virologie, imunologie, studium primárních a sekundárních metabolitů, diagnostika mikroorganismů, lékařská a veterinární mikrobiologie, nové a hrozící infekce, lékařská mykologie, gnotobiologie, forensní mikrobiologie, genomika, proteomika, transkriptomika, bioinformatika, environmentální mikrobiologie, biofilmy, mikrobiologie potravin, probiotika, mikrobiologie vody, bioremediace, biotransformace, sbírky mikroorganismů, obecná a experimentální mykologie, výuka mikrobiologie a další témata podle zájmu účastníků.
 
General microbiology, physiology of microorganisms, biotechnology, virology, immunology, study of primary and secondary metabolism, diagnostics of microorganisms, medical and veterinary microbiology, current and emerging infections, medical, mycology, gnotobiology, forensic microbiology, biofilms, genomics, proteomics, transcritpomics, bioinformatics, environmental microbiology, food microbiology, aquatic microbiology, bioremediation, biotransformation, culture, collections, general and experimental mycology, teaching microbiology and other topics proposed by participants.

Součástí programu budou i panelové diskuse pro zájemce na témata:
(Bio) deteriorace kulturních památek
Forensní genetika a mikrobiologie, archeogenetika a paleomikrobiologie
 
V rámci programu se uskuteční Valná hromada ČSSM a volby hlavního výboru a slavnostní předání Patočkovy medaile a diplomů Čestného člena ČSSM.
 
Odborní garanti 
Petr Baldrian, Hela Bujdáková, Dana Baudišová, Martin Bilej, Tomáš Cajthaml, Ivan Čižnár, Kateřina Demnerová, Hana Drahovská, Jiří Gabriel, Marcela Kúdelová, Hyacinta Májeková, Martin Mandl, Oto Melter, Jela Mistríková, Miroslav Pátek, Martin Pospíšek, Ivo Sedláček, Jaroslav Spížek, Peter Šebo, Pavel Šmíra, Ľubomír Valík, Daniel Vaněk
 
Registrace a zadávání abstraktů (Registration and abstract submission)
Registrace online na oficiálních stránkách kongresu. V případě problémů zašlete e-mail na adresu kongres (at) biomed.cas.cz.
Please register and submit your abstract  
 
Konferenční poplatek:
Člen ČSSM – plné vložné 5 000,- Kč
Nečlen ČSSM – plné vložné 5 500,- Kč
Člen ČSSM – student 3 500,- Kč
Nečlen ČSSM – student 4 500,- Kč

Studentské granty
Žádosti o odpuštění studentského vložného se přijímají do 15.5.2016. Podmínkou je registrace a zaslání kvalitního abstraktu příspěvku. Žádost musí být zaslána na adresu kongres@biomed.cas.cz a v předmětu mailu musí být uvedeno ŽÁDOST O GRANT. K dispozici je pouze omezený počet studentských grantů.
 
Uzávěrka pro registraci, zasílání abstraktů a platbu je PRODLOUŽENA DO 12.7. 2016. Pozdější registrace je možná, ale po uzávěrce bude registrační poplatek jednotně navýšen o 500,- Kč
V ceně vložného jsou konferenční materiály, uvítací koktejl a konferenční banket, občerstvení při přestávkách jednání a obědy v Top Hotelu po celou dobu konání kongresu.
 
Registration, abstract submission and payment deadline - July 12, 2016.
Registration after this date is possible as well, but the registration fee will increase for another 500,- CZK. Registration fee includes lunches and coffee-breaks, book of abstracts, other printed materials, the welcome party and banquet.
 
Congress Fee:
Member of CSSM – 5 000,- CZK
Non-member of CSSM – 5 500,- CZK
Student – member of CSSM – 3 500,- CZK
Student – non-member of CSSM – 4 500,- CZK
 
Odborný program (Programme)
NOVÉ:

PROGRAM KE STAŽENÍ

AKCEPTOVANÉ POSTERY

KANDIDÁTI DO HLAVNÍHO VÝBORU ČSSM

Součástí programu
budou zvané přednášky, odborné přednášky, poster session a diskusní stoly (např. mikrobní napadení kulturních památek, forensní mikrobiologie a genetika). Jeden přihlášený účastník může mít maximálně dva příspěvky jako prezentující autor. Rozhodnutí o zařazení příspěvku mezi přednášky či postery obdrží účastníci po ukončení registrace. Z kongresu bude vydán Sborník abstraktů. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Detailní program bude k dispozici na těchto stránkách před zahájením kongresu.

Každý účastník může mít maximálně 2 příspěvky jako presentující autor.

Nejlepší studentské příspěvky (poster/přednáška) budou oceněny diplomem a finanční odměnou (300 – 200 – 100 EUR).
 
Předpokládané zahájení kongresu 7. 9. 2016 v 9,00 hodin  Předpokládané ukončení kongresu 9. 9. 2016 v 16,00 hodin.

Přednášky
Zvané přednášky mají délku 22 min + 3 min diskuse, ostatní přednášky 12 min + 3 min diskuse. Prezentace by měly být připraveny v programu Microsoft PowerPoint 2010 kompatibilním formátu. 
 
Posterová sekce
Velikost posterů by neměla překročit 80 x 150 cm. (velikost panelů š80 x v150 cm)

Programme 
Invited lectures, lectures, posters and workshops (final decision about the lecture acceptance will be announced within a few weeks after the registration deadline). The number of presentation for one participant is not limited. Official languagues are Czech, Slovak and English. Detailed programme will be available here soon.
 
Tentative Time-schedule:
Opening Ceremony September 7th, 2016, 9 a.m.
Closing Ceremony September 9th, 2016, 4 p.m.

 
 
 
Zvaní řečníci (Invited speakers)
Svoji přednášku zatím potvrdili:
Petr Baldrian (MBÚ AVČR Praha)
Hela Bujdáková (Prif UK Bratislava)
Tomáš Cajthaml (MBÚ AVČR Praha) 
Michal Dřevínek
Jaroslav Hrabák
Oto Melter
David Šmajs
Daniel Růžek
 
Ceny za nejlepší příspěvek (Awards)
Nejlepší studentské příspěvky (poster/přednáška) budou oceněny diplomem a finanční odměnou (300 – 200 – 100 EUR).
 
Pořadatel a výbory konference (Boards)
Pořadatelem je Československá společnost mikrobiologická, z. s. spolu s 
Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Organizační výbor
Jiří Gabriel (předseda)
Jiří Matějů
Martin Pospíšek
Renáta Fraňková
Karel Švec
Jiří Holátko
Roman Bartl
Cyril Vochozka
Jiří Liška
Vojtěch Tláskal
 
Vědecký výbor
Helena Bujdáková (předsedkyně)
Ivan Čižnár
Hana Drahovská
Jiří Gabriel
Jiří Holátko
Renata Karpíšková
Hyacinta Májeková
Jiří Matějů
Petra Olejníková
Martin Pospíšek
Filip Růžička
Ivo Sedláček
 
 
Ubytování (Accommodation)
Ubytování si zařizují účastníci kongresu sami podle vlastní volby. Praha nabizí nepřeberné možnosti ubytování ve všech cenových kategoriích.

Hotel ILF nabízí jedno a dvoulůžkové pokoje ve velmi příznivých cenových relacích (orientačně 950,- Kč a 1250,- Kč).  
Pro tyto konferenční ceny si rezervujte ubytovaní e-mailem na adrese rezervace@hotel-ilf.cz, popřípadě telefonicky. Při objednávce prosím uveďte, že jste účastníky našeho kongresu.
 
 
Místo konání (Venue)
Konference se bude konat v Konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15/743, 140 00 Praha 4 (od stanice metra Budějovická cca 100 m). 

Jízdenky MHD (24,- Kč / 30 min nebo 32,- Kč / 90 min od označení) je možné zakoupit v automatech na stanicích, novinových stáncích nebo v předprodeji ve stanicích metra. Jízdenky mohou být také placeny zasláním SMS (informace na každé zastávce MHD).

Praha
 
Praha, tisíc let starý klenot na řece Vltavě a zároveň hlavní město České republiky je vyhledávaným cílem cestovatelů, milovníků architektury a vzdělanců už celá staletí. I dnes se tady každý může nechat uhranout neopakovatelnou atmosférou magických a legendami opředených zákoutí a uliček starobylého centra města. Praha je živoucí učebnicí architektury, která Vás provede posledními tisíci lety stavebnictví, od románského slohu (Rotunda sv. Martina), přes gotické poklady (Chram sv. Víta) až po kubistické, secesní a modernistické stavby, které se vkusně mísí se starou zástavbou. To je ovšem jen jedna z tváří totoho města. Jako každá metropole, i Praha Vás dovede zvednout ze židle a pořádně Vás rozhýbe v rytmu  své jedinečné pulzující kultury, moderních výstav, přehlídek, festivalů i velkého množství tanečních klubů světové úrovně, jako třeba Cross či Roxy. A pokud tohle není Váš šálek čaje, můžete navštívit autentické útulné kavárny, ve kterých sedával Franz Kafka, či pivnice a výčepy z jejichž šumu vzešlo slavné dílo Nerudovo, Haškovo či Hrabalovo.
 
Informace pro platbu (Payment information)
Platba registračního poplatku musí být provedena do 30.6.2016 na účet Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 
Po tomto datu bude poplatek jednotně zvýšen o 500,- Kč. Účastníci kongresu obdrží daňový doklad u registrace.   
POZOR: Jako variabilní symbol platby uvádějte osmimístné registrační číslo, které obdržíte e-mailem na Vaši adresu po on-line registraci (má formát 125XXXXX). Při platbách ze zahraničí hradí bankovní poplatky plátce. Pokud se nemůžete zaregistrovat na Internetu, kontaktujte prosím Doc. Jiřího Gabriela nebo Dr. Jiřího Matějů v sekretariátu ČSSM v Praze (kongres@biomed.cas.cz).

Majitel účtu
 
Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
IČ:61388971, DIČ: CZ61388971
Vídeňská 1083  Praha -4 Krč, 142 20
 
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, čp.969
114 07    Praha 1
 
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ76 0100 0000 0022 4666 0227
 
č.účtu  2246660227/0100
 
Sponzoři (Sponsors)
 
     
     
     
     
 
Mediální partneři:     
     
 
Společenský program (Social programme)
Všichni jsou zváni na účast na zahajovacím koktejlu a na konferenční gala večeři / rautu, které jsou pro účastníky kongresu připraveny.