Akční SLEVY

Gradient & Fractionator Systems                                                               leták

Ochranné oděvy                                                                                            leták

Agaróza                                                                                                          leták

Homogenizátory                                                                                                       leták, leták 2

Izolace DNA/RNA                


Akční kalendář 2020

1. 1. - 31. 1.           Markers     Tape and Label dispensers    96-well PCR plates 

                               0.2 ml 8-strip PCR tubes  Micro centrifuge     Vortex mixer 

1. 2. - 29. 2.           Cell Strainers    Pasteur pipettes      1.5 ml tubes     0.2 ml 8-strip PCR tubes    96-well PCR plates 

1. 3. - 31. 3.       ClearLine® Cryotube     One Touch Filter Tips     Tubes 0,5 ml    Tubes 1,7 ml

 1. 4. - 30. 4.        MicroTubes 1,5 ml         MicroTubes 2,0 ml         PCR Tubes 0,2 ml 

                             Eppendorf: Researchplus 3-Pack 1          Research plus 3-Pack 2        Research plus 3-Pack 3

1. 5. - 30. 5.           Labels for laser printer     Markers     Tape and Label dispensers

1. 6. - 30. 6.          Inoculating Loop   Cell Spreaders   Petri Dishes, 150 x 15 mm    Petri Dishes, 90 x 15 mm    Petri Dishes, 60 x 15 mm

1. 7. - 31. 7.           Piette Filler     Micro centrifuge      Vortex mixer    96-well PCR plates    Pasteur pipettes

1. 8. - 31. 8.          Polypropylene Freezer Boxe    Polycarbonate Freezer Boxes    Microtube Racks

1. 9. - 30. 9.           Plasmid DNA Extraction Mini Kit    Plasmid DNA Extraction Midi Kit, EndoToxin Free, Ion Exchange

                           GEL/PCR Purification Mini Kit

1. 10. - 31. 10.    Cell Strainers    96-well PCR plates     1.5 ml tubes       Pasteur pipettes     Cell Scrapers and Lifters

V této kategorii nejsou žádné výrobky.