Výzkum

 Náš výzkum a vývoj je především zaměřen na:

Forenzní aplikace
voj nových protokolů a souprav pro individuální identifikaci osob pomocí DNA z degradovaných nebo starobylých vzorků.
(Tento projekt je podporován grantem Ministerstva průmylsu a obchodu ČR)

Infekční choroby
voj DNA diagnostických prostředků
voj a výzkum v oblasti vysoce účinného testování potenciálních antivirotik

Zkušební software
voj nového software pro efektivní on-line testování vědomostí v prostředí sítě Internet
(Tento projekt je podporován grantem Ministerstva průmylsu a obchodu ČR)

Výzkum a vývoj na zakázku
Využijte našich znalostí a moderně zařízených laboratoří

V případě vašeho zájmu o spolupráci na vývoji, produkci, distribuci či prodeji výše zmíněných produktů nás prosím kontaktujte.