Akční SLEVY

Gradient & Fractionator Systems                                                               leták

Ochranné oděvy                                                                                            leták

Agaróza                                                                                                          leták

Homogenizátory                                                                                                       leták, leták 2Katalog 2019


Kromě již výše uvedených akcí se můžete těšit na další akční slevy. Dopředu budete vědět, kdy a čeho se bude akce týkat!

Akce budou přidávány v průběhu roku.


Akce se zobrazí v e-shopu v daném termínu.


Kalendář akčních slev 2019

15. 7. - 31. 7.        ClearLine® Cryotube   One Touch špičky s filtrem     Mikrozkumavky 0,5 ml       Mikrozkumavky 1,7 ml
1. 8. - 14. 8.          Mikrozkumavky 1,5 ml         Mikrozkumavky 2,0 ml         PCR zkumavky 0,2 ml
15. 8. - 31. 8.        Sítka pro TK   Pasteurovy pipety   1,5 ml zkumavky
1. 9. - 15. 9.          0,2 ml 8-strip PCR zkumavky   96-well PCR destičky  Pasteurovy pipety 
16. 9. - 30. 9.        Eppendorf: Researchplus 3-Pack 1          Research plus 3-Pack 2        Research plus 3-Pack 3
1. 10. - 15. 10.      Štítky pro laserovou tiskárnu      Popisovače       Zásobníky na pásky a štítky
16. 10. - 31. 10.    Inokulační kličky     Hokejky    Petriho misky, 150 x 15 mm    Petriho misky, 90 x 15 mm    Petriho misky, 60 x 15 mm

1. 11. - 15. 11.       Pipetovací pistole    Micro centrifuga     Vortex mixer 

16. 11. - 30. 11.     Polypropylenové krabičky          Polykarbonátové krabičky        Stojánky na mikrozkumavky

1. 12. - 15. 12.       Plasmid DNA Extraction Mini Kit    Plasmid DNA Extraction Midi Kit, EndoToxin Free, Ion Exchange

                              GEL/PCR Purification Mini Kit

16. 12. - 31. 12.      Sítka pro TK   Pasteurovy pipety   1,5 ml zkumavky  96-well PCR destičky    Stěrky pro TK


Kalendář akčních slev 2020

1. 1. - 31. 1.          Popisovače       Zásobníky na pásky a štítky     96-well PCR destičky

                              0,2 ml 8-strip PCR zkumavky   Micro centrifuga     Vortex mixer V této kategorii nejsou žádné výrobky.