Service

 

 Biologicals s.r.o. se zabývá
 
poradenstvím v molekulární biologii a genovém inženýrství, výzkumem a vývojem na zakázku a navrhováním, laděním a implementací molekulárně biologických protokolů a diagnostických souprav

Společnost je schopna řešit složité úlohy týkající se vývoje nových diagnostických souprav a samostatně nebo s využitím svých kontaktů v privátní i akademické sféře se zabývat  i instrumentálně náročným výzkumem na zakázku.  Mezi významnější naše zakázky z poslední doby patří molekulárně biologická charakterizace produkčního kvasinkového kmene pro Biocel Paskov a.s. a  návrh a příprava prototypu diagnostické soupravy pro stanovení parodontálních bakteriálních patogenů pro Gen-Trend s.r.o.  Rozšířená verze této soupravy je dnes registrována jako zdravotnický prostředek a používána pod komerčním názvem VariOr-Dento. V současné době Biologicals s.r.o. intenzivně spolupracuje s firmou Forenzni DNA servis, s.r.o. na vývoji nových metod a diagnostických souprav pro forenzní genetiku. Tento výzkum je finančně podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Reference:

GenTrend s.r.o. - návrh a příprava prototypu diagnostické soupravy pro stanovení parodontálních bakteriálních patogenů
Biocel Paskov a.s. - molekulárně biologická charakterizace produkčního kvasinkového kmene
Forenzní DNA servis s.r.o. - spolupráce na vývoji metod pro izolaci a analýzu degradované lidské DNA

vývojem zkušebního software vhodného pro on-line testování velkého počtu studentů nebo pro profesní testy
V  průběhu roku 2007 bude uvolněna nová verze softwaru WEX (Web EXamination Software). Prototyp  je již několik let úspěšně využíván při testování studentů  Přírodovědecké fakulty University Karlovy v předmětu Základy molekulární biologie. Zatím bylo tímto způsobem vyzkoušeno již více než 1000 studentů. Na projektu  spolupracujeme s firmami RK-Solution a Forenzní DNA servis, s.r.o. Nabízíme vytvoření Vašich vlastních testových otázek s různým rozsahem naší asistence a tedy i výslednou cenou, sestavení testů dle Vašich dispozic, distribuci hesel, stálý dohled nad probíhajícími testy, statistické vyhodnocení testovaných skupin a zhodnocení vhodnosti použitých otázek. Tento projekt je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Reference:
RNDr. Martin Pospíšek, PhD - Laboratoř biochemie RNA, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, Ukázkové testy

organizací  specializovaných seminářů a konferencí
Pro potřeby konferencí i seminářů poskytujeme uživatelsky příjemné prostředí umožňující snadnou registraci účastníků včetně správy a editace abstraktů a automatického zasílání potvrzujících e-mailů. Systém poskytuje organizátorům on-line přehled o registrovaných účastnících, variantní druhy výpisů a v případě potřeby umožňuje příjem a správu plateb kartami Visa a Mastercard v nejmodernějším systému 3D-Secure. Semináře nebo konference jsme schopni z části nebo i kompletně organizačně zajistit včetně grafického zpracování a tisku konferenčních materiálů.

Reference:
Vědomostní soutěž o ceny za 25 000,- Kč, 2009
Ecology of Soil Microorganisms 2011
RNA Club 2009
Workshop on DNA Typing of Bone Samples
24. kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2. - 5. října, 2007, Liberec
Forensica 2008, duben 23 - 25, 2008, Praha
Translational Control and Non-Coding RNA Meeting, listopad 8-12, 2006, Nové Hrady